کنگره ۲۷

فراخوان مقاله کنگره علمی ۲۷

 بیست و ششمین کنگره علمیسالانه پروتز دندان را از25 الی27 مهر ماه 1397 با موضوعیت  دندانسازی اینده- پیشرفت ها - چالش ها   بمدت سه روز در تهران(( هتل المپیک)) برگزار میکند 

اطلاعیه

  در سایه الطاف الهی،جامعه دندانسازان ایران با همکاری انجمن دندانپزشکی ایران ، بیست و ششمین کنگره علمیسالانه پروتز دندان را از25 الی27 مهر ماه 1397 با موضوعیت  دندانسازی اینده- پیشرفت ها - چالش ها   بمدت سه روز در تهران(( هتل المپیک)) برگزار میکند 

بدینوسیله از کلیه اساتید ، هیأت های علمی ، مربیان آموزشی دانشکده های دندانپزشکی و پروتزدندان دانشگاه‌ها ، انجمن های علمی دندانپزشکی ، همکاران صاحبنظر در داخل و خارج از کشور دعوت می نماییم ، در صورت تمایل فرم خلاصه مقاله علمی را  از طریق لینک زیر دانلود کرده ، تکمیل و از طریق ایمیل  iran.dta@gmail.com  و یا به نشانی جامعه ارسال نمایند. 

پیشاپیش از همکاری شما صمیمانه سپاسگزاریم

لینک دانلود  فرم فراخوان مقاله 

 

اندکی صبر نمایید...