کنگره ۲۷ پروتز دندان

کنگره ۲۷ پروتز دندان

بیشتر ...

شرایط عضویت در جامعه دندانسازان ایران

شرایط عضویت در جامعه دندانسازان ایران

بیشتر ...

امادگی واحد ثبت نام کنگره ۲۷ پروتز دندان

پرسنل دفتر جامعه موظفند درخواستهای عضویت را در اسرع وقت رسیدگی نموده ، کارتهای عضویت را سریعاً تحویل نمایند .

بیشتر ...

کنگره ۲۷

فراخوان مقاله کنگره علمی ۲۷

 بیست و ششمین کنگره علمیسالانه پروتز دندان را از25 الی27 مهر ماه 1397 با موضوعیت  دندانسازی اینده- پیشرفت ها - چالش ها   بمدت سه روز در تهران(( هتل المپیک)) برگزار میکند 

بیشتر ...نحوه دریافت گواهی نامه شرکت در کنگره دانشگاه ازاد دریافت ۷/۵ امتیاز اموزش مداوم

نحوه دریافت گواهی نامه شرکت در کنگره دانشگاه ازاد دریافت ۷/۵ امتیاز اموزش مداوم

بیشتر ...

نحوه ثبت امتیاز در کنگره ۲۶ پروتز دندان

۱۵ امتیاز برای شرکت در بیست و ششمین کنگره علمی سالیانه جامعه دندانسازان ایران امسال با پیگیری ها و رایزنی های صورت گرفته با وزارت بهداشت بصورت اتوماسیون و انلاین برای شرکت کنندگان ثبت میشود

بیشتر ...

چگونگی امتیاز در کنگره ۲۶ پروتز دندان

چگونگی امتیاز در کنگره ۲۶ پروتز دندان

بیشتر ...