اشنایی با نحوه ثبت نام اکسیدا ۲۰۱۹

بسمه تعالی
اطلاعیه 
احتراماً ، به استحضار کلیه اعضاء و همکاران ارجمند می رساند ؛ در راستای اهداف اساسنامه و به منظور ارتقاء سطح دانش و مهارت عزیزان و نیز در ادامه همکاری های شایان توجه با انجمن محترم دندانپزشکی ایران ، و بنا به درخواست مسئولین برگزاری پنجاه و نهمین کنگره سالانه بین المللی انجمن دندانپزشکی ایران « EXCIDA 2019 » که در تاریخ 2 الی 6 اردیبهشت 1398 در محل سالن اجلاس سران برگزار خواهد شد ؛ برنامه های علمی مربوط به گروه دندانسازان ، تعیین سخنرانان و عناوین سخنرانی ها توسط واحد علمی جامعه دندانسازان ایران ، پیشنهاد گردیده ؛ پس از بررسی های بعمل آمده در جلسات هماهنگی ، مورد تأیید مسئولین کنگره مذکور واقع گردید . 
لازم به ذکر می باشد ؛ بنا بر مقررات اعلام شده از سوی انجمن دندانپزشکی ایران نکات مهم ذیل را به استحضار میرساند: 
الف ) ثبت نام صرفاً از طریق سایت  www.ida-dent.org  و در دو حالت به شرح ذیل امکان پذیر می باشد .
1 – حضور دربرنامه های علمی  به همراه دریافت 10 امتیاز آموزش مداوم     3.000.000 ریال .
2- حضور در برنامه های علمی ، بدون  کسب امتیاز     1.000.000 ریال .
ب ) ثبت نام اعضای جامعه دندانسازان ایران با وارد کردن کد ملی و شماره عضویت و ثبت نام همکاران غیر عضو با وارد کردن کدملی و شماره شناسنامه در محل های تعیین شده در سایت فوق الذکر انجام می پذیرد .
ج ) لازم به ذکر است ؛ بنا به درخواست مسئولین برگزاری اکسیدا ، تأیید شرایط حضور برای همکاران غیر عضو نیز از جامعه دندانسازان ایران استعلام خواهد شد ؛ از این رو مقتضی است همکاران غیر عضو شرکت کننده در این کنگره ،مدارک خویش اعم از رونوشت کارت ملی ، دانشنامه و مجوز فعالیت را جهت بررسی از طریق شماره تلفن (09194398121 تلگرام ) به دفتر جامعه ارسال نمایند.  
د ) شایان ذکر می باشد؛ ظرفیت در نظر گرفته شده برای گروه دندانسازان در کنگره مذکور 300 نفر  بوده ، ومهلت ثبت نام تا تاریخ 21/01/1398 می باشد .
ه ) با توجه به عدم فروش روزانه غذا در زمان کنگره ، شرکت کنندگان باید از طریق سایت ، غذای روزانه خود را سفارش دهند.
در پایان خاطر نشان می نماید؛ علاوه بر برنامه های علمی و نکات آموزشی مفید ارائه شده در کنگره مذکور ، مقتضی است همکارانی که براساس قانون آموزش مداوم دارای کسر امتیاز سالانه  می باشند ؛ جهت کسب امتیاز های مورد نیاز در این کنگره شرکت نمایند.
                                                                                         با تشکر
                                                                                           هیأت مدیره جامعه دندانسازان ایران

اندکی صبر نمایید...