امادگی واحد ثبت نام کنگره ۲۷ پروتز دندان

پرسنل دفتر جامعه موظفند درخواستهای عضویت را در اسرع وقت رسیدگی نموده ، کارتهای عضویت را سریعاً تحویل نمایند .

بیشتر ...



نحوه دریافت گواهی نامه شرکت در کنگره دانشگاه ازاد دریافت ۷/۵ امتیاز اموزش مداوم

نحوه دریافت گواهی نامه شرکت در کنگره دانشگاه ازاد دریافت ۷/۵ امتیاز اموزش مداوم

بیشتر ...

نحوه ثبت امتیاز در کنگره ۲۶ پروتز دندان

۱۵ امتیاز برای شرکت در بیست و ششمین کنگره علمی سالیانه جامعه دندانسازان ایران امسال با پیگیری ها و رایزنی های صورت گرفته با وزارت بهداشت بصورت اتوماسیون و انلاین برای شرکت کنندگان ثبت میشود

بیشتر ...

چگونگی امتیاز در کنگره ۲۶ پروتز دندان

چگونگی امتیاز در کنگره ۲۶ پروتز دندان

بیشتر ...




جلسه تودیع و معارفه  ( تفویض اختیارات )هیات مدیره  جامعه دندانسازان ایران

جلسه تودیع و معارفه  ( تفویض اختیارات )هیات مدیره  جامعه دندانسازان ایران : امروز پنجشنبه (۹۶/۳/۱۸) در دفتر مرکزی جامعه دندانسازان ایران، مراسم تودیع و معارفه هیات مدیره جدید  برگزار گردید .

بیشتر ...