چگونه در سامانه اموزش مداوم جامعه پزشکی عضو شویم و امتیازات تایید شده را مشاهده کنیم

فیلم اموزشی نحوه عضویت در سامانه اموزش مداوم  جامعه پزشکی  برای کنترل  امتیازات ثبت شده و تایید شده   همکاران مجاز .

با توجه به اینکه امتیازات شرکت در کنگره های علمی برای همکاران مجاز  بصورت اتوماسیون و انلاین  در کارنامه اموزش مداوم  همکاران ثبت خواهد شد. برای ان دسته از همکارانی که هنوز در سامانه اموزش مداوم عضو نشده اند فیلم اموزشی نحوه عضویت  درسامانه اموزش مداوم  در دسترس همکاران  عزیز  است

 

در فیلم اموزشی زیر نحوه  مشاهده کارنامه  اموزش  مداوم و بررسی امتیاز های تایید شده قابل مشاهده میباشد