بسمه تعالی

واحد علمی جامعه دندانسازان ایران

 

 

 

برنامه آموزش های مهارتی لابراتواری - زمستان۹۶

موضوع آموزش

نام استاد

      ساعت 

روز و تاریخ ​         

ردیف

  مبانی طراحی لبخند( 3D-DSD)   توانمندیهای نرم افزارهای

Visagim

Dsd protocol

Psd portocol

Differences between McLaren and coachman system

جناب آقای سید مهدی محمدی

۹-۱۲

پنجشنبه ۹۶/۱۰/۰۷

1

اکلوژن کلید موفقیت دندانپزشکى زیبایى و پروتز هاى     دندانى --ثابت و کامل و متکى برایمپلنت

و لزوم  ارتباط و همکارى عملى کلنیک و لابراتواردر باز سازى هاى کامل دهان

 جناب آقای دکترمحمدحسین پدرام

۹-۱۲

پنجشنبه 

۹۶/۱۰/۲۱

2

آموزش نکات کلیدی در طراحی با نرم افزار Exocad

جناب آقای امیراحمد پورگلدوز

۹-۱۲ 

پنجشنبه 

۹۶/۱۱/۰۵

3

نکات مهم :

۱-ظرفیت کلاس محدود است . (25نفر)

2-اولویت حضور در کلاس با رعایت تاریخ ثبت نام است .

3-ثبت نام برای اعضای محترم جامعه و دندانپزشکان علاقمند رایگان می باشد.

4- ثبت نام دانشجویی منحصراً از دانشجویان سال آخر و با ارائه معرفی نامه از آموزشکده مربوطه ، بصورت رایگان امکان پذیر خواهد بود.

5-ثبت نام برای غیر اعضاء مبلغ ۵۰۰/۰۰۰  ریال می باشد.

6-داشتن مدرک دندانسازی معتبر برای ثبت نام و حضور در کلاس الزامی است.

لطفا جهت اخذ اطلاعات تکمیلی و ثبت نام با شماره تلفن های 7-66422896 تماس حاصل نمایند.