اطلاعیه

احتراما به آگاهی همکاران ارجمند میرساند بیست وهفتمین کنگره علمی سالیانه جامعه دندانسازان ایران در تاریخ بیست پنجم  الی بیست وهفتم  مهرماه سال جاری با  ۱۵  امتیاز  در هتل المپیک تهران برگزار میگردد .
لازم به ذکر است که این کنگره علمی مانند یال گذشته  با مجوز معاونت آموزشی وزارت محترم بهداشت،درمان و آموزش پزشکی وبراساس قانون آموزشهای مداوم برگزار گردیده و امتیاز مزبور بصورت اتوماسیون و از طریق سامانه یکپارچه آموزش مداوم در فایل اختصاصی شرکت کنندگان محترم درج خواهد گردید . از این رو تاکید میشود علاقمندان به شرکت در کنگره هر چه سریعتر نسبت بهثبت نام در سامانه مزبور اقدام نمایند .

همکاران گرامی میتوانند برای ثبت نام در سایت  سامانه اموزش مداوم  با سامانه  www.ircme.ir  مراجعه کنند.

راهنمای چگونگی ثبت نام در سامانه اموزش مداوم  درلینک ریز 

  ٰhttp://www.ircme.ir/App_Web/(Guest)/Help/Help.pdf

 

راهنمای تصویری عضویت در سامانه اموزش مداوم    www.ircme.ir