شماره خرداد و تیر ماه نشریه دانش و هنر پروتز دندان منتشر شد

شماره خرداد و تیر ماه نشریه دانش و هنر پروتز دندان منتشر شد. 

در این شماره مطالبی در باره

نحوه ساخت لمینیت ها 

تاثیرات موقعیت  یاب دندان ها روی تماس اکلوزالی  و عوارض های  درمان

اکلوژن و انواع داینامیک  ان 

ساخت دنچر به روش پورینگ

تغییرات تکاملی در استفاده از بیس دائم در  اوردنچر های  متکی بر ایمپلنت را میتوانید  مطالعه بفرمیایید .

 این مطالب با  کمک  همکاران  این شماره  صابر ملکی  ، ندا یاری پور ، سعید رستگارمند ، حمید رضا  علی اکبر-  رضا عسگری - منا سلیمانی  - سید علی موسوی - محمد خندان    برای  همکاران تهیه شده 

 همکاران عزیز  برای دریافت نشریه  می توانند به وبسایت جامعه مراجعه کرده و با عضو شدن در ان نشریه را به رایگان  به ادرس خود دریافت کنند

 

اندکی صبر نمایید...