دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالانه (نوبت دوم) جامعه دندانسازان ایران

دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالانه (نوبت دوم) جامعه دندانسازان ایران

دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالانه

(نوبت دوم) جامعه دندانسازان ایران

بدینوسیله از کلیه اعضای محترم جامعه دندانسازان ایران دعوت میگردد؛ در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه (نوبت دوم) که رأس ساعت 9 صبح روز پنجشنبه مورخ04/03/1396 درسالن همایش مجتمع اسلامی نور واقع در: تهران – خیابان فاطمی – میدان فاطمی ( جهاد) – خیابان طباطبائی – پلاک 13 برگزار میشود؛حضور به هم رسانند.

دستور جلسه :

1- استماع گزارش هیأت مدیره .

2- استماع گزارش بازرسان.

3- استماع و تصویب گزارش صورتهای مالی برای سال منتهی به 30/12/1395.

4- تعیین حق عضویت اعضاء برای سال 1396.

5- تعیین حق شرکت در جلسات برای اعضای هیأت مدیره .

6- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره.

7- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل بازرسان.

8- تعیین روزنامه کثیرالانتشار.

9- اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهادات و سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی باشد.

 

هیأت مدیره جامعه دندانسازان ایران