شرایط بیمه زلزله و اتش سوزی برای محل لابراتوار ، تجهیزات ، اثاثیه

 

بسمه تعالی

 

اطلاعیه مهم

 

اعضای محترم جامعه دندانسازان ایران 

 با سلام

احتراماً به استحضار میرساند ؛ نظر به توجه ویژه هیأت مدیره نسبت به امور رفاهی اعضای محترم و با عنایت به ضرورت تحت پوشش بیمه قرار گرفتن آحاد جامعه در برابر حواث طبیعی ، اخیراً در خصوص بیمه نمودن محل لابراتوار ، اثاثیه و تجهیزات موجود در آن در مقابل آتش سوزی  وزلزله با شرکت بیمه ایران بعنوان یکی از معتبر ترین شرکتهای بیمه ای کشور مذاکرات لازم بعمل آمد.

پس از انجام بررسی ها ، توجه به اطلاعات آماری و در نظر گرفتن شرایط متوسط ، مقرر گردید در این مرحله مکان لابراتوار تا سقف یک میلیارد ریال و تجهیزات موجود در آن نیز تا سقف یک میلیارد ریال ، مجموعاً دو میلیارد ریال ارزش گذاری و تحت پوشش بیمه قرار گیرد  .

بدین ترتیب نرخ حق بیمه توسط شرکت بیمه ایران برای شرایط مذکور ، بمدت یکسال و بشرط شرکت حداقل 250  

 عضو در این طرح 1.276.000 ریال اعلام گردید ؛ بدیهی است نرخ مناسب اعلام شده بعلت توجه شرکت بیمه به اقدام گروهی و متشکل می باشد . 

لازم به ذکر است ، چنانچه اعضاء به صورت انفرادی برای حالتی مشابه آنچه که ذکر شد، اقدام نمایند بسته به کیفیت ساخت مکان ،حق بیمه آنان حداقل 2.295.000و حداکثر 3.864.000 ریال خواهد بود .

شایان ذکر است در مورد اعضایی که ارزش اموالشان بیش از مقادیر فوق الذکر بوده ، تمایل دارند کل آن را بیمه نمایند ؛ مذاکرات تکمیلی با بیمه گذار انجام گردیده ، مقرر شد درباره ایشان نیز با در نظر گرفتن معیار اقدام گروهی حق بیمه مناسب پیشنهاد گردد.

علیهذا از اعضای محترم دعوت میگردد. ، به جهت قابل پیش بینی نبودن حوادث و اهمیت خاص بیمه نمودن اموال بعنوان یک ضرورت ، برای انجام مقدمات امر در اسرع وقت با شماره تلفن های 7-66422896 تماس حاصل نمایند.

 

اقدام جمعیانتفاع جمعی

 

                                                                                                          با تشکر

                                                                                                        منوچهر رشوند

                                                                                                         رئیس هیأت مدیره

اندکی صبر نمایید...
بازی انفجار بازی انفجار رایگان بازی انفجار شرطی آموزش پوکر سایت پوکر