کنگره رایگان، برای اعضای جامعه دندانسازان ایران

بسمه تعالی

اطلاعیه

احتراماً به استحضار اعضای محترم می رساند ؛ با توجه به مصوبه هیأت مدیره ، شرکت در کنگره سال جاری برای اعضاء رایگان خواهد بود . براین اساس مقتضی است اعضای ارجمند جهت تسهیل و تسریع در امر ثبت نام ، نسبت به واریز حق عضویت سالانه خویش که با توجه به تصویب مجمع عمومی 4.000.000 ریال تعیین گردیده ، به شماره کارت 5479-5280-3379-6104  اقدام نموده ، فیش آن را به همراه نام ، نام خانوادگی و شماره تلفن از طریق واتساپ یا تلگرام  به شماره 09194398121 ارسال فرمایند. 

 

                                                                     با تشکر

                                                                       هیأت مدیره جامعه دندانسازان ایران

اندکی صبر نمایید...
بازی انفجار بازی انفجار رایگان بازی انفجار شرطی آموزش پوکر سایت پوکر