کنگره رایگان، برای اعضای جامعه دندانسازان ایران

بسمه تعالی

اطلاعیه

احتراماً به استحضار اعضای محترم می رساند ؛ با توجه به مصوبه هیأت مدیره ، شرکت در کنگره سال جاری برای اعضاء رایگان خواهد بود . براین اساس مقتضی است اعضای ارجمند جهت تسهیل و تسریع در امر ثبت نام ، نسبت به واریز حق عضویت سالانه خویش که با توجه به تصویب مجمع عمومی 4.000.000 ریال تعیین گردیده ، به شماره کارت 5479-5280-3379-6104  اقدام نموده ، فیش آن را به همراه نام ، نام خانوادگی و شماره تلفن از طریق واتساپ یا تلگرام  به شماره 09194398121 ارسال فرمایند. 

 

                                                                     با تشکر

                                                                       هیأت مدیره جامعه دندانسازان ایران

اندکی صبر نمایید...