گزارش فعالیت های هیات مدیره در رابطه با کرونا

اطلاعیه

به جهت  اطلاع  همکاران و شاغلین محترم در لابراتوار های پروتز دندان  
بخشی از فعالیتهای انجام یافته هیات مدیره  در روزهای اخیر( اپیدمی کرونا ) عبارت است از درخواست تخصیص پکیج حفاظت فردی برای همکاران محترم در لابراتوار همچنین تقاضای تمدید مهلت قانونی مقرر جهت تمدید پروانه ها در دوره اضطرار (اپیدمی ویروسی)از مراجع ذیصلاح

 

 

اندکی صبر نمایید...
بازی انفجار بازی انفجار رایگان بازی انفجار شرطی آموزش پوکر سایت پوکر