پاسخ اداره مالیات به درخواست جامعه دندانسازان

بسمه تعالی
اطلاعیه 
جهت استحضار همکاران ارجمند به عرض می رساند در ادامه مطالبات و پیگیری های لازم ، پاسخ سازمان امورمالیاتی کشور از طریق معاونت محترم درآمدهای مالیاتی به جامعه دندانسازان ایران طی نامه ای به شرح زیر تقدیم میگیردد.

                                                                             هیأت مدیره جامعه دندانسازان ایران

 

 

 

اندکی صبر نمایید...
بازی انفجار بازی انفجار رایگان بازی انفجار شرطی آموزش پوکر سایت پوکر