برگزاری مجمع عمومی سالانه نوبت دوم ۱۳۹۹

بسمه تعالی


اطلاعیه مهم 

   احتراماً  ، به استحضار اعضای محترم جامعه دندانساران ایران می رساند ؛ مجمع عمومی عادی سالانه (نوبت دوم)  در تاریخ  پنجشنبه  23/05/1399 رأس ساعت 9 صبح در کانون توحید به آدرس : میدان توحید – خیابان توحید – خیابان پرچم در صورت عدم ممنوعیت اجتماعات از سوی مراجع ذیربط با رعایت دقیق دستورالعمل های بهداشتی ، برگزار میگردد.
بدیهی است حضور پرشور و مؤثر شما عزیزان در مجامع عمومی نشانگر بلوغ فکری و اهمیت دادن به مشارکت صنفی برای ایجاد تشکل قویتر و ارتقاء جایگاه جامعه دندانسازان ایران خواهد بود . 
بدینوسیله از اعضاء محترم برای شرکت در مجمع عمومی فوق الذکر دعوت بعمل آمده و امید است با حضور گرمتان گامی مثبت در پیشبرد اهداف آینده برداریم .
بدیهی است طبق مقرارت برای ورود به جلسه مجمع به همراه داشتن کارت عضویت سال 98 الزامی است.


                                        باتشکر
                 هیأت مدیره جامعه دندانسازان ایران

اندکی صبر نمایید...
بازی انفجار بازی انفجار رایگان بازی انفجار شرطی آموزش پوکر سایت پوکر