اموزش  استفاده از  spot -weldr دد لابراتوار دندانسازی  توسط استاد ذبیح الله محبی  - مربی اموزشی دانشگاه  

که در تاریخ ۲۶ مرداد ماه سال نود و شش در محل جامعه دندانسازی انجام شد.