گزارشی از برگزاری مجمع عمومی سالانه نوبت دوم

جلسه  در تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۴  در محل سالن همایش های نور در میدان توحید  برگزار شد

در ساعت ۹:۳۰ با قرائت قران جلسه رسمیت میابد 

سپس مدیر عامل جامعه دندانسازان ایران شروع به صحبت کرده و تشکر و خوشامد گویی ازطرف هیت مدیره را بیان میکند و از حاضرین که  قصد کاندید شدن را ندارند برای تشکیل هیت ریسه  مجمع سالانه دعوت می کند 

هیت ریسه  متشکل از اقایان غلامیان - نیکزاد -حیدری  - مقدسی  تشکیل  میشود و هیت ریسه به سرعت وارد  مرحله انجام دستور جلسه میشود

  سپس مدیر عامل جامعه دندانسازان  گزارش عملکرد یکساله را قرائت میکند که این خود حدود ۱۵ دقیقه است

بعد از ان بازرسان هم گزارش خود از بازرسی های یک ساله را قرائت میکنند ، سپس نوبت به قرائت گزارش خزانه دار میشود  و او هم گزارش سالانه درامد و سود زیان را ارائه میدهد

نوبت به تصویب پیشنهادات میرسد ، 

بحث مبلغ حق عضویت  بسیار داغ میشود  موافقان و مخالفان نظرات خود را بیان میکنند و سر انجام  مبلغ ۳۰۰/۰۰۰  تومان  حق عضوبت سالانه  شامل حق عضویت و حق شرکت در کنگره سالانه  رای  میاورد و تصویب میشود

 

نوبت ثبت نام کاندیدا برای هیئت مدیره و بازرسین است که برای هیئت  مدیره حداقل ۱۰ نفر و برای بازرسین ۵ نفر میبایست کاندیدا داشته باشد

رای گیری برگزار میشود و آرا به صندوق ریخته میشود و نتیجه به شرح زیر به دست می اید

نتیجه رای گیری اعضا هیت مدیره 
١- ابولقاسم
٢- رشوند
٣- فخر کننده 
٤- مسعودی زاده
٥- اقامحمدی
٦-محبی
٧- رحمتی

اعضا بازرسان
١- شیاری 
٢- حدادیان

3- امید علی