اطلاعیه

به جهت  اطلاع  همکاران و شاغلین محترم در لابراتوار های پروتز دندان  
بخشی از فعالیتهای انجام یافته هیات مدیره  در روزهای اخیر( اپیدمی کرونا ) عبارت است از درخواست تخصیص پکیج حفاظت فردی برای همکاران محترم در لابراتوار همچنین تقاضای تمدید مهلت قانونی مقرر جهت تمدید پروانه ها در دوره اضطرار (اپیدمی ویروسی)از مراجع ذیصلاح