بسمه تعالی


اطلاعیه مهم 

   احتراماً  ، به استحضار اعضای محترم جامعه دندانساران ایران می رساند ؛ مجمع عمومی عادی سالانه (نوبت دوم)  در تاریخ  پنجشنبه  23/05/1399 رأس ساعت 9 صبح در کانون توحید به آدرس : میدان توحید – خیابان توحید – خیابان پرچم در صورت عدم ممنوعیت اجتماعات از سوی مراجع ذیربط با رعایت دقیق دستورالعمل های بهداشتی ، برگزار میگردد.
بدیهی است حضور پرشور و مؤثر شما عزیزان در مجامع عمومی نشانگر بلوغ فکری و اهمیت دادن به مشارکت صنفی برای ایجاد تشکل قویتر و ارتقاء جایگاه جامعه دندانسازان ایران خواهد بود . 
بدینوسیله از اعضاء محترم برای شرکت در مجمع عمومی فوق الذکر دعوت بعمل آمده و امید است با حضور گرمتان گامی مثبت در پیشبرد اهداف آینده برداریم .
بدیهی است طبق مقرارت برای ورود به جلسه مجمع به همراه داشتن کارت عضویت سال 98 الزامی است.


                                        باتشکر
                 هیأت مدیره جامعه دندانسازان ایران