به نام خداوند عشق و دوستی
به پاسداشت این روز گرامی مفتخریم ضمن درود فراوان به یکایک همکاران،اساتید،فرهیختگان و دانشجویان ارجمند در جای جای میهن عزیزمان ، اول آبانماه ، روز دندانساز را تبریک و تهنیت عرض نمائیم . 
این پیام تبریک در شرایطی تقدیم شما عزیزان میشود که نمیتوانیم از غم و اندوهی که در دل داریم روی برگردانده ، بیکدیگر لبخند بزنیم زیرابه مصداق شعر زیبا و ماندگار شیخ اجل که میگفت:
 (چو عضوی به درد آورد روزگار - دگر عضوها را نماند قرار ) ، 
روزگار پردردی را سپری میکنیم و از این درد بیقراریم.
آنچنان که در همین لحظه بسیاری از همنوعان مان مبتلا به بیماری مهلک هستندوچه بسیار نیز جان به جان آفرین تسلیم میکنند.
آرزومندیم این روزهای تاریک هر چه زودتر جای خود را به روشنی داده و لبخند شیرین زندگی بر لبان دوخته مان چون گذشته نقش بندد . 
روز دندانساز یادآور یادمانهای مشترک بین ماست، یادمانهای تلخ و شیرین ، اوج و فرود ، گذشته و حال، امیدهای فردا ، خاطرات مشترک بیاد ماندنی و ......
چنین روزی میتواند محل تلاقی خواسته های مشترک مان در محور زمان باشد .
میتواندنقطه همرس نیروهای موازیمان باشد . همانند شعاع های نور که در یک کانون به هم میرسند و قدرتی مافوق می یابند .
یا میتواندچون دیوار، در سکوت رهگذران، نقش لوحی باشد برای نوشتن .
نوشتن از دردها ،فریادهای برنیامده ، بغض های در گلو نشسته ، قدمهای بسته و قلمهای شکسته ......
میتواند روز تبلور و جوشش همزمان عشق و هنر و دانش از سرانگشتان توانمندمان باشد .
روز دندانساز روز نمادین هویت است ، هویت من ، هویت تو ، هویت ما ......
نهایتا روز دندانساز میتواند برگ سفیدی باشد از دفتر تاریخ مشترک مان . برگی که بودن ما به آن رنگ بودن و زندگی میبخشد آنچنان که به رنگهای زیبای پاییزی طعنه خواهد زد .
آری ، اول آبان ماه ،فرخنده روز دندانساز ، روز تولد همبستگی مان خجسته باد .
هیات مدیره جامعه دندانسازان ایران