بیست و ششمین کنگره علمی جامعه دندانسازان ایران 
با همکاری انجمن دندانپزشکی با 15 امتیاز مداوم برای همکاران دانش آموخته و 24 ساعت امتیاز بازآموزی برای دیگر همکاران در گروههای مختلف ، آبان ماه 1396 برگزار میگردد.
ثبت نام کلیه اعضای جامعه دندانسازان رایگان است.

دانشجویان عزیز با ارائه کارت دانشجویی معتبر میتوانند از برنامه های علمی کنگره و نمایشگاه بصورت رایگان استفاده کنند

برای ثبت نام  در جامعه دندانسازان ایران و  استفاده از مزایای  عضویت در جامعه  همچنین استفاده رایگان از بیست وششمین  کنگره سالانه علمی    بر روی لینک زیر کلیک نمایید

 

ثبت نام کنگره ۲۶