چندرسانه‌ای

background

ویدئو آموزشی در مورد گلیز لیتیوم دیسیلیکات

اولین ویدئو آموزشی در مورد گلیز لیتیوم دیسیلیکات که توسط واحد علمی جامعه دندانسازان ایران ترجمه و ارائه گردیده.