کنگره علمی


مزایای عضویت در جامعه دندانسازان ایران ۱ تیر ۱۴۰۱

مزایای عضویت در جامعه دندانسازان ایران

ثبت نام رایگان در کنگره –علمی سالیانه ، استفاده رایگان از دوره های آموزشی مهارتی جامعه – بهره مندی از حمایت های لازم در هیأت های حل اختلاف مالیاتی – امکان استفاده از بیمه های تکمیلی درمان و آتش سوزی با شرایط مناسب- امکان استفاده از تسهیلات بانکی

اطلاعیه ها


کنگره بیست و هشتم