برنامه‌ها و رویدادها

دوره های آموزشی


بررسی انواع چیدن دندان ها در پروتز متحرک
بررسی انواع چیدن دندان ها در پروتز متحرک

کلاس اموزشی بررسی انواع چیدن دندان ها در پروتز متحرک توسط اقای مجید اذریان