شماره 36  نشریه دانش و هنر پروتز دندان منتشر شد 
در این شماره مطالبی درباره
 مزایا و معایب  ارتودنوسی نامرئی
مراحل ساخت الاینرها
طرح درمان دیجیتال و ساخت پروتز
مدیریت خطر و ایمنی در لابراتوار 
تقسیم فضا و طراحی لبخند
این مطالب با کمک همکاران  این شماره آقایان : امین زکی پور ، پوریا حبیبی ، امید میرجوادی  و خانمها : محدثه تنها ، پریسا بازی پور ، نسرین خیری، مریم زارع پور ، فاطمه اسدی  برای  همکاران تهیه شده