بسمه تعالی

اطلاعیه مهم

احتراماً ، پیرو اطلاعیه سازمان محترم امور مالیاتی مبنی بر دعوت از صاحبان حرف و مشاغل پزشکی بمنظور ثبت نام در نظام سامانه فروش و استفاده از دستگاه کارت خوان ، به استحضار اعضاء و همکاران ارجمند میرساند:

 در استعلام و پیگیری های بعمل آمده از سازمان مذکور و توضیح این نکته مهم که دندانسازان مجاز کشور بر اساس ضوابط و مقررات قانونی در مواجهه مستقیم با بیمار نبوده ، خدمات خود را بصورت مع الواسطه توسط کلینیک های دندانپزشکی به بیماران ارائه می نمایند ؛ معروض میدارد: در پاسخ ارسالی به شماره 11850/268/ص  مورخ 03/07/1398 سازمان مذکور اعلام نمودند ؛ در صورتی که به طرق مقتضی احراز شود دندانسازان مجاز کشور تحت هیچ عنوانی بابت ارائه خدمات درمانی به مراجعین بصورت مستقیم از دریافت کننده خدمات وجهی دریافت نمی نمایند؛ الزامی به نصب و استفاده از پایانه فروشگاهی و ثبت مشخصات آن در سامانه مربوطه و تخصیص شناسه یکتا ندارند ؛ لیکن بابت دریافت وجوه ارائه خدمات خود مکلف به صدور صورتحساب و رعایت سایر قوانین آن سازمان می باشند.

                                                                                                       باتشکر

                                                                                       هیأت مدیره جامعه دندانسازان ایران