بسمه تعالی

اطلاعیه

 

احتراماً  ، به استحضار اعضای محترم جامعه دندانساران ایران می رساند ؛ مجمع عمومی عادی سالانه  و مجمع عمومی فوق العاده (نوبت دوم)  در تاریخ  پنجشنبه  1400/03/20  رأس ساعت 8 الی 11 صبح  و 11:30 الی 13 در تهران-  سالن همایش مجتمع اسلامی نور واقع در میدان فاطمی (جهاد)  با رعایت دقیق دستورالعمل های بهداشتی ، برگزار میگردد.
بدینوسیله از اعضاء محترم برای شرکت در مجمع عمومی فوق الذکر دعوت بعمل آمده ؛  امید است باحضور گرمتان و  اهمیت دادن به مشارکت صنفی برای ایجاد تشکل قویتر و ارتقاء جایگاه جامعه دندانسازان ایران گامی مثبت در پیشبرد اهداف آینده برداریم.

                                        باتشکر
                                     هیأت مدیره جامعه دندانسازان ایران