بسمه تعالی

جلسه تودیع و معارفه  ( تفویض اختیارات )هیات مدیره  جامعه دندانسازان ایران

مراسم تودیع و معارفه هیات مدیره جدید روز دوشنبه مورخ 07/04/1400  در دفتر مرکزی جامعه دندانسازان ایران برگزار گردید .

این جلسه پس از رسمیت با سخنان اقای منوچهر رشوند رئیس هیات مدیره سابق آغاز گردید . آقای رشوند در ابتدا  از اعضای هیات مدیره قبلی بخاطر زحمات انجام یافته تشکر کردند  و اذعان داشتند که صرف وقت و انرژی بدون چشم داشت  این عزیزان را نمیتوان  با تشکر جبران کرد.

در ادامه این مراسم برای کمک به پیشبرد  روند اداری جامعه و عدم توقف در امور جاری، هیات مدیره قدیم کلیه اختیارات خود را به هیات مدیره جدید تفویض کردند .

در ادامه این جلسه مطابق اساسنامه ، انتخابات  داخلی هیات مدیره جدید برای تعیین سمت ها و مسئولیت های مهم بین منتخبین انجام و نتیجه آن به شرح زیر  اعلام شد :

۱- آقای محمداعظم مسعودی زاده  ، رئیس 

۲- آقای امیر منگلی   ، نایب رئیس

۳-آقای امیر احمد محمد تقی پورگلدوز ، خزانه دار

۴- آقای جواد رضائی  ، منشی هیات مدیره

در پایان یاد اوری میکنم که  اعضای هیات مدیره جامعه دندانسازان به ترتیب حروف الفبا عبارتند از :

١- اقای اسحاق امامی  

٢- اقای جواد رحمتی 

٣- اقای جواد رضایی

 ٤- اقای امیراحمد محمدتقی پورگلدوز

٥- اقای محمد اعظم مسعودی زاده

 ٦-اقای  امیر منگلی

 ٧- اقای احمد نمازی