بسمه تعالی

اطلاعیه

احتراماً به اطلاع همکاران محترم می رساند ؛ پیرو مذاکرات انجام شده با دفتر دندانپزشکی و معاونت محترم درمان وزارت بهداشت و با توجه به عدم امکان برگزاری مستقل وبینارهای آموزشی دارای امتیاز مقرر شد ، اعضا و همکارانی که نیاز به دریافت امتیاز معاونت آموزش را دارند در وبینارهای علمی دانشگاه ها ، مؤسسات و انجمن های علمی شرکت نمایند.

براین اساس طبق تعامل و مذاکرات انجام شده با دانشگاه علوم پزشکی تهران ، جامعه علمی دندانپزشکی ایران ، انجمن علمی پروستودنتیست های ایران و انجمن علمی دندانپزشکان عمومی ایران ، مقرر شد اعضای محترم جامعه دندانسازان ایران به صورت انتخابی و بر مبنای نیاز در وبینارهایی که امتیاز آن جهت کارشناسان و کاردانان پروتز در معاونت آموزش ثبت شده شرکت نمایند.

لازم به ذکر است که هر وبینار حداکثر 250 نفر می توانند شرکت کنند و هر وبینار بین 1/5 تا 3 امتیاز برای همکاران دارد ؛ لیست این وبینارها از طریق سایت ، کانال رسمی تلگرام و صفحه رسمی اینستاگرام جامعه دندانسازان اطلاع رسانی خواهد شد.

در ضمن برای مشاهده کامل این وبینارها و ثبت نام می توانند ، به سایت آموزش مداوم به نشانی www.ircme.ir  مراجعه نمایند.

هیأت مدیره جامعه دندانسازان ایران