بسمه تعالی

اطلاعیه

احتراماً به اطلاع همکاران ارجمند می رساند : جهت شرکت و ثبت نام در وبینار علمی  طراحی استراکچر- کاربرد دانش رنگ نور  در تاریخ 23 دیماه 1400 و کسب امتیاز بازآموزی  به نشانی www.ircme.ir  مراجعه فرمایند .