بسمه تعالی

اطلاعیه

احتراماً به اطلاع همکاران ارجمند می رساند : جهت شرکت و ثبت نام در وبینار علمی  ملاحظات پریو – پروتز در درمانهای ایمپلنت  در تاریخ 24 دیماه 1400 و کسب امتیاز بازآموزی  به نشانی www.ircme.ir  مراجعه فرمایند .