همکاران ارجمند و گرامی

ضمن تبریک و شاد باش سال جدید و فرا رسیدن نوروز باستانی و عرض خدا قوت در این روزهای پایانی سال  ، امید است که بتوایم در سال 1401 بعد از حدود دوسال وقفه ، فعالیت های جامعه دندانسازان را مجددا به حالت فعال و قابل انتظار هدایت نمائیم . و در این راستا از تک تک شما دوستان و همران گرامی دعوت میکنیم تا در مسیر ساخت خانه صنفی خودتان با هم همسفر باشیم .

پیشاپیش سال نو همگی مبارک