با درود و ارزوی موفقیت

با عنایت به آگهی منتشر شده در صفحه 10 روزنامه اطلاعات مورخ 1402/02/13 ، همکاران محترمی که تمایل به کاندید شدن برای هیات مدیره و بازرس انجمن علمی را دارند، می توانند از تاریخ 1402/02/23 تا 1402/03/12  درخواست خود را به دبیرخانه انجمن علمی به ادرس الکترونیک romina.ar96@gmail.com ارسال نمایند.

 

سپس فرم های مخصوص ثبت نام برای داوطلب ارسال میگردد .

 

داوطلبان محترم پس از تکمیل فرمها، آنها را از طریق ایمیل یاد شده، به دبیرخانه انجمن علمی جامعه ارسال و رسید مدارک خود را از خانم حیدری دریافت نمایند.

 

                                                                                               هیات موسس و کمیته انتخابات انجمن علمی دندانسازان ایران

 

دانلود فرم