مزایای عضویت در جامعه دندانسازان ایران ۱ تیر ۱۴۰۱

مزایای عضویت در جامعه دندانسازان ایران

ثبت نام رایگان در کنگره –علمی سالیانه ، استفاده رایگان از دوره های آموزشی مهارتی جامعه – بهره مندی از حمایت های لازم در هیأت های حل اختلاف مالیاتی – امکان استفاده از بیمه های تکمیلی درمان و آتش سوزی با شرایط مناسب- امکان استفاده از تسهیلات بانکی

فراخوان بیست و هشتمین  کنگره علمی سالانه پروتز دندان ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

فراخوان بیست و هشتمین کنگره علمی سالانه پروتز دندان

دعوت به ارسال مقاله برای بیست و هشتمین کنگره علمی سالانه پروتز دندان

 امادگی واحد ثبت نام کنگره ۲۷ پروتز دندان ۳۱ شهریور ۱۳۹۷

امادگی واحد ثبت نام کنگره ۲۷ پروتز دندان

پرسنل دفتر جامعه موظفند درخواستهای عضویت را در اسرع وقت رسیدگی نموده ، کارتهای عضویت را سریعاً تحویل نمایند .

نحوه  دریافت گواهی نامه شرکت در کنگره دانشگاه ازاد دریافت ۷/۵ امتیاز   اموزش مداوم ۱۴ مهر ۱۳۹۶

نحوه دریافت گواهی نامه شرکت در کنگره دانشگاه ازاد دریافت ۷/۵ امتیاز اموزش مداوم

نحوه دریافت گواهی نامه شرکت در کنگره دانشگاه ازاد دریافت ۷/۵ امتیاز اموزش مداوم

 نحوه ثبت امتیاز در کنگره ۲۶ پروتز دندان ۹ مهر ۱۳۹۶

نحوه ثبت امتیاز در کنگره ۲۶ پروتز دندان

۱۵ امتیاز برای شرکت در بیست و ششمین کنگره علمی سالیانه جامعه دندانسازان ایران امسال با پیگیری ها و رایزنی های صورت گرفته با وزارت بهداشت بصورت اتوماسیون و انلاین برای شرکت کنندگان ثبت میشود

چگونگی  امتیاز  در کنگره ۲۶ پروتز دندان ۹ مهر ۱۳۹۶

چگونگی امتیاز در کنگره ۲۶ پروتز دندان

چگونگی امتیاز در کنگره ۲۶ پروتز دندان